Em cài windows 10TP build 10051 cho con HP pavillion X2 10 của em. Có download hết driver cho Windows 8.1 của nó về cài, driver đã nhận nhưng khi vào wifi tìm kiếm mạng thì không thấy cái mạng nào cả. Có bác nào biết vụ này giúp em với.