Như đã giớ thiệu tại sự kiện ra mắt Windows 10, lần đầu tiên sau nhiều năm, Command Prompt (cmd) đã được cải tiến và thêm nhiều tính năng mới, trong đó có vài tính năng như:
  • Sử dụng được nhiều phím tắt trên bằng phím như Ctrl+C, Ctrl+V, giữ Shift để chọn nhiều từ.
  • Hỗ trợ quét chọn bằng chuột.
  • Dễ dàng thay đổi kích thước cửa sổ hơn
  • Định dạng văn bản trước khi dán vào cmd
  • Tự động xuống dòng theo kích thước cửa sổ
  • Làm trong suốt cửa sổ

Cửa sổ cmd dễ dàng thay đổi kích thước
Để sử dụng các tính năng mới này, bạn bấm phải vào thanh tiều đề cửa sổ cmd, chọn Properties hay Defaults, chọn tab "Experimental" và tick vào các tính năng bạn muốn trải nghiệm.

[replacer_img]