Mình mới lên bản 1511 được gần 2 tuần, và gần đây bị xuất hiện lỗi như tiêu đề với tần suất khá lớn. Trước đây khi dùng bản 10240 lỗi này cũng xuất hiện nhưng không đáng kể nên thường bỏ qua, đợi cập nhật với hi vọng lỗi được sửa. Nhưng lên bản này lỗi xuất hiện nhiều hơn, thông thường gặp phải khi mở máy sau trạng thái sleep, ngoài ra những lúc khác thường rất ngẫu nhiên, có khi không hề mở ứng dụng nào vẫn bị lỗi. Có ai gặp phải lỗi này chưa, khắc phục thế nào vậy ah ?