Anh em có bị nhả bản quyền trên win 10 pro 240 k? Mình nâng cấp từ win 8.1 pro key retail call skype lên win 10. Hôm nay, đang dùng bình thường tự nhiên có thông báo bản quyền là sao? :"( anh em có cách nào giúp mình với. Hay là phải dùng skype call tiế p