Mình có cái loa nghe nhạc Mini Wireless Speaker S71, kết nối được với điện thoại để thực hiện nghe và gọi điện thoại bằng Bluetooth.
Nhưng không thể kết nối được với máy tính bàn đã có USB Bluetooth để làm Mic nói, chỉ nghe được nhạc thôi.
Các bạn vui lòng giúp mình sửa lỗi trên với