Nếu bạn là một trong hàng triệu người đã download và cài đặt Windows 10 thì có một tính năng mà bạn cần chú ý, có tên gọi là Windows Update Delivery Optimazation (WUDO), cho phép chia sẻ các bản cập nhật ngang hàng (peer to peer) tương tự như chia sẻ file qua torrent.

Nói rõ hơn, khi người dùng Windows 10 tải về các bản cập nhật trên một thiết bị thông qua mạng internet thì các bản cập nhật đó cũng được chia sẻ với các máy tính Windows 10 khác. Điều này giúp tăng tốc độ tải cập nhật nhanh hơn nhiều.

Để kích hoạt tính năng này, các bạn truy cập Setting, chọn Update & security.

Ở phần Update & security, chọn Advanced options.

Tiếp tục chọn Choose how updates are delivered.

Bây giờ, chúng ta sẽ thấy rõ hơn một số tùy chọn cho WUDO như sau:

Tùy chọn thứ 1 là bật tắt tính năng WUDO, cho phép gửi các bản cập nhật đã tải về trước đó tới các máy tính khác cùng mạng. Nếu bạn tắt tính năng này, tùy chọn 2 và 3 sẽ được ẩn đi, nếu bật, chúng ta sẽ có các lựa chọn:
  • Tùy chọn 2 cho phép gửi cập nhật tới các máy tính cùng mạng nội bộ
  • Tùy chọn 3 cho phép gửi cập nhật tới các máy tính cùng mạng nội bộ và các máy tính khác trên internet
Mặc định, tính năng này sẽ được bật sẵn cùng tùy chọn 3, việc chia sẻ sẽ được thực hiện ngầm và sử dụng băng thông thấp nhất, điều này giúp những người dùng khác tải các bản cập nhật nhanh hơn. Tuy nhiên, hãy cân nhắc kết nối internet của bạn trước khi sử dụng tính năng này, vì có thể sẽ khiến bạn phải tốn thêm chi phí cước.

Nguồn: TechRum